Kiến thức căn bản

Bài 25:Ichimoku là gì? Hướng dẫn cách giao dịch với Ichimoku

Giới thiệu về Ichimoku

Đám mây Ichimoku, còn được gọi là Ichimoku Kinko Hyo, là một chỉ báo linh hoạt xác định hỗ trợ và kháng cự, xác định hướng xu hướng, đo động lượng và cung cấp tín hiệu giao dịch. Ichimoku Kinko Hyo dịch ra thành một biểu đồ cân bằng. Với một cái nhìn, các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng và tìm kiếm các tín hiệu tiềm năng trong xu hướng đó. Chỉ số được phát triển bởi nhà báo Goichi Hosoda và được xuất bản trong cuốn sách năm 1969 của ông. Mặc dù Đám mây Ichimoku có vẻ phức tạp khi được xem trên biểu đồ giá, nhưng thực tế đây là một chỉ báo khá đơn giản; các khái niệm rất dễ hiểu và các tín hiệu được xác định rõ.

Các tính toán các thành phần của chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo

Bốn trong số năm đường chỉ báo trong Đám mây Ichimoku dựa trên mức trung bình của mức cao và thấp trong một khoảng thời gian nhất định. Ví du, đầu tiên chỉ đơn giản là đường trung bình của mức cao trong 9 ngày và mức thấp trong 9 ngày. Trước khi máy tính được phổ biến rộng rãi, việc tính toán mức trung bình cao thấp này sẽ dễ dàng hơn thay vì trung bình động 9 ngày . Đám mây Ichimoku bao gồm năm đường:

Tenkan-Sen – Đường chuyển đổi (Conversion Line)

Tenkan-sen (Đường chuyển đổi): (giá cao nhất 9 phiên + giá thấp nhất 9 phiên) / 2)
Thông số mặc định là 9 phiên và nó thể được điều chỉnh. Trên biểu đồ hàng ngày, đường này là điểm giữa của phạm vi cao và thấp trong 9 ngày, đó là gần hai tuần.

Kijun-Sen – Đường cơ sở (Base Line)

Kijun-sen (Đường cơ sở): (giá cao nhất 26 phiên + giá thấp nhất 26 phiên) / 2)
Thông số mặc định là 26 phiên và có thể được điều chỉnh. Trên biểu đồ hàng ngày, dòng này là điểm giữa của phạm vi cao và thấp trong 26 ngày, gần một tháng).

Chikou Span – Đường trễ (Lagging Span)

Chikou Span (Lagging Span): Giá đóng cửa hiện tại, được vẽ lùi về sau 26 phiên.
Thông số mặc định là 26 phiên, nhưng có thể được điều chỉnh.

Senkou Span A – Đường dẫn A (Leading Span A)

Senkou Span A (Đường dẫn A): (Đường chuyển đổi + Đường cơ sở) / 2)
Đây là điểm giữa giữa Đường chuyển đổi và Đường cơ sở. Khoảng cách hàng đầu A tạo thành một trong hai ranh giới đám mây. Nó được gọi là “đường dẫn đầu” bởi vì nó được vẽ trong 26 phiên trong tương lai và tạo thành ranh giới đám mây nhanh hơn.

Senkou Span B – Đường dẫn B (Leading Span B)

Senkou Span B (Dẫn đầu B): (giá cao nhất 52 phiên + giá thấp nhất 52 phiên) / 2)
Trên biểu đồ hàng ngày, đường này là điểm giữa của phạm vi cao và thấp trong 52 ngày, ít hơn 3 tháng một chút. Thông số tính toán mặc định là 52 phiên, nhưng có thể được điều chỉnh. Giá trị này được vẽ trong 26 phiên trong tương lai và tạo thành ranh giới đám mây chậm hơn.

Hướng dẫn này sẽ sử dụng các từ tương đương bằng tiếng Anh khi giải thích các đường khác nhau. Biểu đồ dưới đây cho thấy Chỉ số công nghiệp Dow Jones với các đường Ichimoku Cloud. Đường chuyển đổi (màu xanh) là đường nhanh nhất và nhạy nhất. Lưu ý rằng nó theo hành động giá gần nhất. Đường cơ sở (màu đỏ) bám theo Đường chuyển đổi nhanh hơn, nhưng tuân theo hành động giá khá tốt. Mối quan hệ giữa Đường chuyển đổi và Đường cơ sở tương tự như mối quan hệ giữa đường trung bình động 9 ngày và đường trung bình động 26 ngày, 9 ngày nhanh hơn và theo sát hơn biểu đồ giá. 26 ngày chậm hơn và chậm hơn 9 ngày. Ngẫu nhiên, lưu ý rằng chu kỳ 9 và 26 là cùng thời gian được sử dụng để tính toán MACD .

Phân tích đám mây

Đám mây (Kumo) là tính năng nổi bật nhất trong các đường của chỉ báo đám mây Ichimoku. Đường dẫn A (màu xanh lá cây)đường dẫn B (màu đỏ) tạo thành đám mây. Khoảng cách đường dẫn đầu A là mức trung bình của Đường chuyển đổi và Đường cơ sở. Do Đường chuyển đổi và Đường cơ sở được tính toán lần lượt là 9 và 26, ranh giới đám mây xanh di chuyển nhanh hơn ranh giới đám mây đỏ, là mức trung bình của mức cao 52 ngày và mức thấp nhất trong 52 ngày. Đó là cùng một nguyên tắc với trung bình động. Đường trung bình ngắn hơn nhạy hơn và nhanh hơn đường trung bình dài hơn.

Có hai cách để xác định xu hướng chung bằng cách sử dụng đám mây. Đầu tiên, xu hướng tăng khi giá ở trên đám mây, giảm khi giá ở dưới đám mây và sideway khi giá nằm trong đám mây. Thứ hai, xu hướng tăng được củng cố khi Đường dẫn A (màu xanh lá cây) đang tăng và trên đường dẫn  B (đường mây đỏ). Tình huống này tạo ra một đám mây xanh . Ngược lại, một xu hướng giảm được củng cố khi Đường dẫn A (màu xanh lá cây) đang rơi xuống và bên dưới đường dẫn  B (đường mây đỏ). Tình huống này tạo ra một đám mây màu đỏ . Bởi vì đám mây được dịch chuyển về phía trước 26 ngày, nó cũng cung cấp một cái nhìn thoáng qua về sự hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.

Biểu đồ 2 cho thấy IBM tập trung vào xu hướng tăng và đám mây. Đầu tiên, lưu ý rằng IBM đã ở trong một xu hướng tăng từ tháng 6 đến tháng 1 khi nó giao dịch trên đám mây. Thứ hai, lưu ý cách đám mây cung cấp hỗ trợ vào tháng 7, đầu tháng 10 và đầu tháng 11. Thứ ba, chú ý cách đám mây cung cấp một cái nhìn thoáng qua về sự kháng cự trong tương lai . Hãy nhớ rằng, toàn bộ đám mây được dự đoán phía trước 26 ngày. Điều này có nghĩa là nó được vẽ trước 26 ngày so với mức giá cuối cùng để biểu thị sự hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.

Biểu đồ 3 cho thấy Boeing (BA) tập trung vào xu hướng giảm và đám mây. Xu hướng thay đổi khi Boeing phá vỡ dưới mức hỗ trợ của đám mây vào tháng 6. Đám mây đã chuyển từ màu xanh lá cây sang màu đỏ khi Đường dẫn A (màu xanh lá cây) di chuyển bên dưới đường dẫn  B (đường mây đỏ) vào tháng 7. Sự phá vỡ đám mây đại diện cho tín hiệu thay đổi xu hướng đầu tiên, trong khi sự thay đổi màu sắc đại diện cho tín hiệu thay đổi xu hướng thứ hai. Lưu ý cách đám mây sau đó đóng vai trò là mức kháng cự trong tháng 8 và tháng 1.

Xu hướng và tín hiệu

Giá, Đường chuyển đổi và Đường cơ sở được sử dụng để xác định tín hiệu nhanh hơn và thường xuyên hơn. Điều quan trọng cần nhớ là các tín hiệu tăng được củng cố khi giá nằm trên đám mây và đám mây có màu xanh. Tín hiệu giảm được củng cố khi giá nằm dưới đám mây và đám mây màu đỏ. Nói cách khác, tín hiệu tăng được ưa thích khi xu hướng lớn hơn tăng (giá trên đám mây xanh), trong khi tín hiệu giảm được ưa thích khi xu hướng lớn hơn giảm (giá nằm dưới đám mây đỏ). Đây là bản chất của giao dịch theo hướng của xu hướng lớn hơn. Tín hiệu trái ngược với xu hướng hiện tại được coi là yếu hơn, chẳng hạn như tín hiệu tăng ngắn hạn trong xu hướng giảm dài hạn hoặc tín hiệu giảm giá ngắn hạn trong xu hướng tăng dài hạn.

Tín hiệu đường cơ sở – đường chuyển đổi

Biểu đồ 4 cho thấy Kimberly Clark (KMB) tạo ra hai tín hiệu tăng giá trong một xu hướng tăng. Đầu tiên, xu hướng tăng lên vì cổ phiếu đang giao dịch trên đám mây và đám mây có màu xanh. Đường chuyển đổi đã di chuyển xuống dưới Đường cơ sở trong vài ngày vào cuối tháng 6 để cho phép thiết lập. Tín hiệu chéo tăng được kích hoạt khi Đường chuyển đổi di chuyển trở lại trên Đường cơ sở vào tháng 7. Tín hiệu thứ hai xảy ra khi cổ phiếu chuyển sang hỗ trợ đám mây. Đường chuyển đổi đã di chuyển bên dưới Đường cơ sở vào tháng 9 để cho phép thiết lập. Một tín hiệu chéo tăng giá khác đã được kích hoạt khi Đường chuyển đổi di chuyển trở lại trên Đường cơ sở vào tháng 10. Đôi khi, rất khó để xác định các mức Đường chuyển đổi và Đường cơ sở chính xác trên biểu đồ giá. Để tham khảo, những con số này được hiển thị ở góc trên bên trái của mỗi đồ thị. Kể từ ngày 8 tháng 1, Đường chuyển đổi là 62,62 (màu xanh) và Đường cơ sở là 63,71 (màu đỏ).

Biểu đồ 5 cho thấy AT & T (T) tạo ra tín hiệu giảm trong xu hướng giảm. Đầu tiên, xu hướng giảm khi cổ phiếu được giao dịch dưới đám mây và đám mây có màu đỏ. Sau khi bật sang một bên vào tháng 8, Đường chuyển đổi đã di chuyển lên trên Đường cơ sở để cho phép thiết lập. Điều này không kéo dài lâu khi Đường chuyển đổi di chuyển trở lại bên dưới Đường cơ sở để kích hoạt tín hiệu giảm giá vào ngày 15 tháng 9.

Tín hiệu đường cơ sở – giá

Biểu đồ 6 cho thấy Disney tạo ra hai tín hiệu tăng giá trong một xu hướng tăng. Với giao dịch chứng khoán trên đám mây xanh, giá di chuyển bên dưới Đường cơ sở (màu đỏ) để cho phép thiết lập. Động thái này thể hiện một tình trạng bán quá mức ngắn hạn trong một xu hướng tăng lớn hơn. Việc pullback kết thúc khi giá di chuyển trở lại trên Đường cơ sở để kích hoạt tín hiệu tăng giá.

Biểu đồ 7 cho thấy DR Horton (DHI) tạo ra hai tín hiệu giảm giá trong một xu hướng giảm. Với giao dịch chứng khoán bên dưới đám mây đỏ, giá bật lên trên Đường cơ sở (màu đỏ) để cho phép thiết lập. Động thái này đã tạo ra tình trạng mua quá mức ngắn hạn trong một xu hướng giảm lớn hơn. Sự phục hồi kết thúc khi giá di chuyển trở lại dưới Đường cơ sở để kích hoạt tín hiệu giảm giá.

Tổng kết tín hiệu

Bài viết này có bốn tín hiệu tăng và bốn tín hiệu giảm có nguồn gốc từ các đường Ichimoku Cloud. Các tín hiệu theo xu hướng tập trung vào đám mây, trong khi tín hiệu động lượng tập trung vào Đường chuyển đổi và Đường cơ sở. Nói chung, các chuyển động trên hoặc dưới đám mây xác định xu hướng chung. Trong xu hướng đó, đám mây thay đổi màu sắc khi xu hướng tăng. Khi xu hướng được xác định, Đường chuyển đổi và Đường cơ sở hoạt động tương tự như MACD để tạo tín hiệu. Và cuối cùng, các biến động giá đơn giản trên hoặc dưới Đường cơ sở có thể được sử dụng để tạo tín hiệu.

Tín hiệu Tăng:

  • Giá di chuyển trên đám mây (xu hướng)
  • Đám mây chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây (dòng chảy trong xu hướng)
  • Giá di chuyển trên đường cơ sở (đà)
  • Đường chuyển đổi di chuyển trên Đường cơ sở (động lượng)

Tín hiệu Giảm:

  • Giá di chuyển dưới đám mây (xu hướng)
  • Đám mây chuyển từ màu xanh sang màu đỏ (dòng chảy trong xu hướng)
  • Giá di chuyển dưới đường cơ sở (đà)
  • Đường chuyển đổi di chuyển bên dưới Đường cơ sở (động lượng)

Kết luận

Đám mây Ichimoku là một chỉ báo toàn diện được thiết kế để tạo ra các tín hiệu rõ ràng. Người vẽ biểu đồ trước tiên có thể xác định xu hướng bằng cách sử dụng đám mây. Khi xu hướng được thiết lập, các tín hiệu phù hợp có thể được xác định bằng cách sử dụng biểu đồ giá, Đường chuyển đổi và Đường cơ sở. Tín hiệu cổ điển là tìm Đường chuyển đổi để vượt qua Đường cơ sở. Trong khi tín hiệu này có thể có hiệu quả, nó cũng có thể hiếm gặp trong một xu hướng mạnh mẽ. Có thể tìm thấy nhiều tín hiệu hơn bằng cách tìm kiếm giá để vượt qua Đường cơ sở (hoặc thậm chí là Đường chuyển đổi).

Điều quan trọng là tìm kiếm các tín hiệu theo hướng của xu hướng lớn hơn. Với sự hỗ trợ cung cấp đám mây trong một xu hướng tăng, các nhà giao dịch cũng nên cảnh giác với các tín hiệu tăng giá khi giá tiếp cận đám mây trên một pullback hoặc hợp nhất. Ngược lại, trong một xu hướng giảm lớn hơn, các nhà giao dịch nên cảnh giác về các tín hiệu giảm giá khi giá tiếp cận đám mây trên một mức tăng hoặc bán quá mức.

Đám mây Ichimoku cũng có thể được sử dụng cùng với các chỉ số khác. Các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng bằng cách sử dụng đám mây và sau đó sử dụng các bộ dao động xung cổ điển để xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức

Tổng hợp bởi Ngoaihoi68.com

Tags

admin

Tôi là Tiến Dũng chủ sở hữu website này. Ngoaihoi68.com là chuyên trang cập nhật thông tin tài chính ngoại hối, hàng hóa, chứng khoán nhanh chóng, nơi chia sẻ những kiến thức về tài chính mà mình biết và tìm hiểu. Hy vọng, nó sẽ giúp ích cho mọi người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button
Close
Close
Gọi ngay
Telegram
Zalo chát
Góp ý
Mở tài khoản